Bukowskis

I september under Stockholm Design Week kommer Bukowskis att presentera auktionen Made in Sweden. Föremål som har placerat Sverige på världskartan, vilka symboliserar vår långa tradition inom konst, design, musik, mode och idrott. Den eklektiska auktionen kommer att omfatta föremål som på olika sätt är en del av vårt gemensamma svenska kulturarv.

Trots att vi är ett litet land har vi gjort avtryck inom många olika områden. IKEA, ABBA, Roxette, Zlatan, Swedish Grace är alla välkända begrepp internationellt och har format omvärldens syn på oss. Omvänt har också Sverige influerats av kulturella strömningar i vår omvärld som har format vår historia på olika sätt: Carl Larsson, Anders Zorn, Matisse-eleverna är bara några exempel på konstnärer som var avantgardister på sin tid och som efter sina vistelser på olika platser utomlands banade vägen för nya konstriktningar i hemlandet.

De stora världsutställningarna, som från början var ämnade för att främja industriell och ekonomisk utveckling, var ett sätt för världens länder att samlas och visa upp sina senaste uppfinningar, formgivning, arkitektur med mera. Sverige, med sin tradition av entreprenörskap och innovation, har uppmärksammats på flera av dessa viktiga världsutställningar, framför allt i Paris 1925 och i New York 1939, vilket än idag gör att vår design och formgivning värderas högt internationellt.

Under senare år har fler discipliner uppmärksammats internationellt och man talar om det svenska musik- och modeundret vars export har haft stor betydelse såväl ur ett ekonomiskt som kulturellt perspektiv.

Föremålen som auktioneras ut i auktionen Made in Sweden visas i Bukowskis lokaler vid Berzelii Park 1 mellan den 3-9 september. Auktion Live 9 september.

Bukowskis

Bukowskis, Brezelii Park 1   Stockholm Sverige